Gdynia plus

Podział administracyjny miasta Gdynia
Mówiąc o ogromnych miastach stworzonego przez nas kraju, nie sposób nie wspomnieć o pewnym aspekcie. Traktuje to także omawianego miasta, jakim jest Gdynia. Aspekt, o jakim mowa, to podział administracyjny. Należy zaznaczyć, bo jest to niezwykle istotne, iż Gdynia jest jednym z początkowych krajowych miast, w którym wprowadzono podział na obszary. Uskuteczniono tego w dniu 8 maja 1991 roku oraz jest to utrwalone w Statucie Miasta. Gdynia podzielona jest na trzynaście dzielnic. W czasie późniejszym uskuteczniono dodatkowego podziału – w granicach dzielnic odgraniczono mniejsze jednostki. Tego z kolei przeprowadziła Rada Miasta w dniu 9 grudnia 1992 roku. Dzięki takiemu podziałowi, ilość gdyńskich obszarów z trzynastu wzrosła do dwudziestu czterech – więcej na Dzielnice Gdyni. Dla przykładu wolno podać Śródmieście. Z niego powstały trzy oddzielne dzielnice, a mianowicie: Śródmieście Kamienna Góra, Śródmieście Centrum i Śródmieście Port. Następne zmiany, jeżeli chodzi o podział administracyjny, nastąpiły w roku 1998. Wówczas oczywiście połączono pomiędzy innymi Chylonię oraz Chylonię Nową w jedną dzielnicę oznaczaną Chylonią. Po tych i innych zmianach, ilość gdyńskich dzielnic obniżyła się do dwudziestu dwóch.